Zpět na seznam

SYSTÉM BLOKACE STARTOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Znemožňuje spuštění motoru vozidla všem osobám, které nemají k dispozici kódovaný klíč k vozidlu.

Vozidlo je po zastavení motoru automaticky chráněno.

Funkční princip

Při spouštění motoru se na několik sekund rozsvítí kontrolka 1, která potom zhasne (viz informace v odstavci „Spuštění, zastavení motoru“ v kapitole 2).

Pokud není kód rozpoznán, kontrolka rychle bliká a motor vozidla nelze spustit.

Kontrolka pro indikaci ochrany vozidla

Po vypnutí motoru kontrolka 1 bliká. Vozidlo je chráněno.

Kontrolka pro indikaci funkční poruchy

Pokud kontrolka po pokusu o spuštění motoru stále bliká nebo zůstane spojitě rozsvícena, znamená to funkční poruchu systému.

V tomto případě použijte druhý klíč (který Vám byl dodán spolu s vozidlem). Pokud problém přetrvává, kontaktujte značkový servis, který je jako jediný oprávněn systém blokace startování opravit.

Jakýkoliv zásah nebo úprava na systému blokace startování (řídicí jednotky, kabeláž atd.) mohou být nebezpečné. Musí být prováděn kvalifikovanými pracovníky značky.

Když je systém blokace startování motoru aktivován, nelze uvolnit ruční brzdu.