Zpět na seznam

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

n Přední stěrače

Při zapnutém zapalování pohněte páčkou 1:

A vypnutí

B přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví.

C pomalé souvislé stírání

D rychlé souvislé stírání

Ostřikovač

Při zapnutém zapalování zatáhněte za páčku 1 směrem k sobě.

Pokud sněží nebo mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrzlá ke sklu.

Sledujte stav stírátek. Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

Vyměňte stírátka stěračů, jakmile se začne jejich účinnost snižovat: přibližně každý rok (viz informace v části „Stírátka stěračů“ v kapitole 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy A (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.

Při provádění práce na vozidle zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze A (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.