Zpět na seznam

SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Poloha „Zastavení a zamknutí řízení a ruční brzdy“ St

Pro odemknutí mírně otočte klíčem a volantem.

Pro zamknutí vyjměte klíč a otáčejte volantem až do zamknutí řízení.

Povolení ruční brzdy popisuje odstavec „Ruční brzda“ v kapitole 2.

Poloha „Příslušenství“ A

Zapalování je vypnuto, nejsou v provozu žádná zařízení spotřebovávající energii.

Poloha „Chod“ M

Zapalování je zapnuto.

Poloha „Spouštěč“ D

Spuštění motoru

Otočte klíčem do polohy D a v této poloze jej podržte, dokud neuslyšíte zvukový signál. Uvolněte klíč.

Jakmile kontrolka přestane blikat, je vozidlo připravené na jízdu.

Vypnutí motoru

Otočte klíčem do polohy „Stop“. Kontrolka zhasne.

Vozidlo nelze nastartovat, pokud je nabíjecí kabel zapojen a napájen nebo pokud je otevřen příklop pro nabíjení.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Může hrozit zranění, např. z důvodu spuštění motoru nebo zapnutí zařízení.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.