Zpět na seznam

RUČNÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ruční brzda

Povolení

Zapalování je zapnuto.

- stlačte brzdový pedál a přidržte jej v nejzazší pozici;

- stiskněte tlačítko 2;

- jemně zatáhněte páku 1 směrem k sobě a podržte tlačítko stisknuté 2;

- stlačte je směrem dolů a doprava.

Zvláštní případ

Ruční brzdu nelze uvolnit, pokud je vybitý 12V akumulátor.

Aby bylo možné ruční brzdu uvolnit, je třeba akumulátor nabít (viz odstavec „12V akumulátor“ v kapitole 4) nebo vyměnit ve značkovém servisu.

Zatažení

Zatáhněte za páku 1směrem nahoru. Zkontrolujte, že je vozidlo dobře zablokováno. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka 3 D.

Rozjezd do strmého kopce

Při rozjezdu do strmého kopce:

- Sešlápnutím brzdového pedálu levou nohou uvolněte ruční brzdu.

- Zrychlete sešlápnutím pedálu akcelerace pravou nohou a současně uvolněte levou nohu z brzdového pedálu, abyste zabránili couvnutí vozidla.

Při stání může být, v závislosti na sklonu vozovky nebo zatížení vozidla, nutné zatáhnout brzdu aspoň o dva zářezy navíc.

Ruční brzda je bezpečnostní zařízení vozidla. Nelze ji uvolnit bez zapnutí zapalování.

Během jízdy dohlédněte, aby byla ruční brzda úplně uvolněna (červená kontrolka zhasnuta), jinak by hrozilo přehřátí nebo poškození.