Zpět na seznam

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přední světla

- Před vložením ruky do 1 odepněte horní lištu 2 nárazníku;

- odšroubujte šrouby předních světel 3 pomocí standardních nástrojů;

- přitáhněte světlo směrem k sobě až na doraz.

Poznámka: světlomet nemůže být vyjmut zcela. Při nadměrném použití síly při pokusu o vyjmutí by mohlo dojít k uvolnění spojů.

Typ žárovek

4 Obrysové světlo

Typ žárovky: W5W.

5 Tlumená/dálková světla

Typ žárovky: H4.

- Otočte žárovku 4 o čtvrtinu otáčky;

- nebo žárovku 5 demontujte a potom otočte držákem žárovky o čtvrtinu otáčky.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Směrová světla 6

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Čištění světlometů

Používejte jemný hadřík. Pokud to nestačí, lehce jej namočte do mýdlové vody a vypláchněte.

Nakonec jej opatrně utřete suchým jemným hadříkem.

Použití prostředků na bázi lihu je zakázáno.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Jakékoli zásahy (nebo úpravy) na elektrickém systému musí provádět značkový servis, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (zejména kabeláže a součástí). Servis má navíc k dispozici všechny díly nezbytné pro montáž elektrických součástí.