Zpět na seznam

PNEUMATIKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pneumatiky zajišťují jediný styk mezi vozi- dlem a vozovkou, je tedy nezbytné udržovat je v dobrém stavu.

Zároveň je nutné dodržet místní pravidla silničního provozu.

Údržba pneumatik

Pneumatiky musí být v dobrém stavu a jejich běhoun musí mít dostatečný vzorek. Pneumatiky schválené naším technickým oddělením jsou opatřeny indikátory opotřebení běhounu 1. Jedná se o indikátory, které jsou vlisované do několika míst na běhounu.

Pokud je běhoun pneumatiky opotřeben až na úroveň indikátorů opotřebení běhounu, začnou být indikátory vidět: pak je nutné pneumatiky vyměnit, protože hloubka jejich vzorku je nanejvýš už pouze 1,6 mm, což je příčinou nedostatečné přilnavosti na mokré vozovce.

Přetížený vůz, dlouhá jízda po dálnici, zejména za velkého horka, či častá jízda po rozbitých cestách přispívají k rychlejšímu opotřebení pneumatik, a mají tak negativní vliv na bezpečnost.

Drobné nehody během jízdy, jako například „najetí na chodník“, mohou způsobit škodu na pneumatikách a ráfcích nebo posunout přední nebo zadní nápravu. V tomto případě nechte jejich stav zkontrolovat ve značkovém servisu.

Přední kola a zadní kola mají různé rozměry. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno vyměňovat přední pneumatiky se zadními.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Dodržujte předepsaný tlak v pneumatikách, kontrolujte je minimálně jednou za měsíc a před každou delší cestou.

Tlak musí být kontrolován zastudena - neberte v úvahu tlak zvýšený při teplém počasí nebo po rychlé jízdě.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlaky zvýšit o 0,2 0,3 baru (nebo 3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Použití v zimním období

Používání sněhových nebo zimních pneumatik významně snižuje dojezdovou vzdálenost vozidla.

Sněhové nebo zimní pneumatiky

Doporučujeme tyto pneumatiky montovat na všechna čtyři kola, aby byla co nejlépe zachována přilnavost Vašeho vozu k vozovce.

Pozor: Tyto pneumatiky mají někdy vyznačený směr jízdy a údaj o maximální rychlosti, který může být nižší než maximální rychlost Vašeho vozidla.

Musíte používat pneumatiky stejné značky, rozměrů, typu a struktury.

Řetězy

Nedostatečný tlak vede k předčasnému opotřebení a abnormálnímu zahřívání pneumatik se všemi negativními důsledky, pokud jde o bezpečnost:

- zhoršení jízdních vlastností vozidla,

- nebezpečí prasknutí nebo ztráty běhounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikách je stanoven podle zatížení vozidla a rychlosti jízdy. Upravujte tlak podle podmínek užívání.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno používat řetězy.

V každém případě doporučujeme konzultovat zástupce značky, který Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího vybavení pro Vaše vozidlo.

Výměna pneumatik

Mějte na paměti, že z důvodu speciální konstrukce tohoto vozidla je specifikace pneumatik následující:

A = Rozměr, typ a struktura

B = Značka

C = Obchodní název

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Musí: buď mít index zatížení a kapacitu rychlosti minimálně stejné jako původní pneumatiky, anebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

Přední kola a zadní kola mají různé rozměry. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno vyměňovat přední pneumatiky se zadními.

Typ pneumatik

Typ sněhových pneumatik

Tlak (bary)

Přední kola

125/80 R13 65M

Conti.eContact

125/80 R13 65T TS800

ContiWinterContact

2,3

Zadní kola

145/80 R13 75M

Conti.eContact

145/80 R13 75T TS800

ContiWinterContact

2,0

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury.

Namontované pneumatiky by měly být buď stejné jako původní nebo odpovídat pneumatikám doporučeným značkovým servisem.

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání pneumatik, které nejsou doporučeny výrobcem. Nedodržení tohoto doporučení může negativně ovlivnit stabilitu, chování, brzdění a vůle mezi karoserií a pneumatikami. Některé z těchto vlivů mohou za určitých jízdních podmínek vést ke ztrátě ovládání vozidla, nehodě a vážnému zranění.