Zpět na seznam

KABINOVÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY A PŘIHRÁDKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Levá odkládací přihrádka 1

Pro otevření zvedněte víko 2.

Zásuvka pro příslušenství 3

Nachází se v odkládací přihrádce 1. Slouží k připojení příslušenství schváleného technickým oddělením výrobce, jehož příkon nesmí přesahovat 65 W (napětí 12 V).

Pravá odkládací přihrádka 4

Pro otevření zvedněte víko 5.

Pro zamknutí a odemknutí odkládací přihrádky 4 vsuňte klíč zapalování do zámku 6 a otočte jím.

Připojujte pouze příslušenství o maximálním příkonu 65 W.

Hrozí nebezpečí požáru.

Za jízdy ponechávejte kryty odkládacích přihrádek vždy zavřené.

V případě prudkého brzdění nebo nehody hrozí riziko poranění.

Zadní odkládací prostor 10

Pro odjištění sedáku B a opěradla A vložte klíč zapalování do zámku 7 a otočte jím.

Odepněte opěradlo sedadla A a poté ho posuňte dozadu a přitáhněte k sobě.

Posuňte sedák B8 a potom za něj zatáhněte nahoru, abyste odepnuli základnu.

Odsuňte sedadlo B a nadzdvihněte ho (pohyb C), čímž ho vysadíte z vodicích lišt 9.

Poznámka: při vrácení sedáku a opěradla na místo ověřte, že jsou zajištěny.

Zavírací systém 7 umožňuje zamčení a odemčení opěradla a sedáku zadního sedadla spolujezdce a zadní odkládací přihrádky.

Neumisťujte do odkládacího prostoru předměty nebo zvířata, které nejsou upevněny pomocí konkrétního příslušenství pro vozidlo.

Při prudkém brzdění nebo nárazu hrozí vážná zranění.

Dbejte na to, aby v otevřených odkládacích prostorách nebyl uložen žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět tak, že by mohl být vržen na osoby ve vozidle při zatáčení, prudkém brzdění nebo v případě nárazu.

Zadní odkládací prostor

Zadní sedadlo je možné proměnit v úložný prostor.

- Pro odjištění sedáku B a opěradla A vložte klíč zapalování do zámku 7 a otočte jím;

- odepněte opěradlo sedadla A a poté ho posuňte směrem dolů a zatáhněte směrem k sobě;

- posuňte sedák B8 a potom za něj zatáhněte nahoru, abyste odepnuli základnu;

- odsuňte sedadlo B a nadzdvihněte ho (pohyb C), čímž ho vysadíte z vodicích lišt 9;

- v závislosti na typu vozidla vložte kryt 11 do pouzdra bezpečnostních pásů. U vozidel, která jsou jím vybavena, se kryt 11 nachází na zadní straně opěradla A;

Dbejte na to, aby v otevřených odkládacích prostorách nebyl uložen žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět tak, že by mohl být vržen na osoby ve vozidle při zatáčení, prudkém brzdění nebo v případě nárazu.

- otočte sedadlo B;

- nasaďte sedadlo B do vodicích drážek 9;

- uveďte sedadlo do správné polohy B;

- připněte opěradlo A od horní části k dolní;

- zajistěte sedák B a opěradlo sedadla A pomocí zámku 7.

Povolené zatížení v zadním odkládacím prostoru: 10 kg s rovnoměrným rozložením.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy nepoužívejte úložný prostor jako sedačku pro osobu nebo zvíře. Mohli byste tím v případě prudkého brzdění nebo nárazu ohrozit dítě, zvíře nebo řidiče.

Riziko ohrožení života nebo vážných poranění.

Zodpovědnost řidiče

Neumisťujte do úložného prostoru žádné předměty, které nejsou upevněny pomocí konkrétního příslušenství pro vozidlo.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Při prudkém brzdění nebo nárazu hrozí vážné zranění.