Zpět na seznam

HOUKAČKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrická vozidla jsou velmi tichá. Tento systém umožňuje upozornit ostatní účastníky silničního provozu, zejména chodce a cyklisty, na Vaši přítomnost.

Aktivace systému

Při spuštěném motoru otočte středový kroužek 1 na dříku páky až do polohy, kdy bude symbol ukazovat na značku 2.

Deaktivace systému

Otočte středový kroužek zpět 1 do polohy 0.