Zpět na seznam

HLADINY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brzdová kapalina

Kontrola hladiny se provádí při vozidle stojícím na vodorovném povrchu. Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když zpozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Přístup k nádržce brzdové kapaliny

Před vložením ruky do 1 odepněte horní lištu 2 nárazníku

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Hladina 3

Hladina klesá současně s opotřebováním brzdových obložení, nesmí však nikdy poklesnout pod výstražnou značku „MINI“.

Chcete-li sami zkontrolovat stav opotřebení kotoučů, postupujte podle kontrolní metody popsané v dokumentu, který je k dispozici v síti značky nebo na internetových stránkách výrobce.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Nádržka ostřikovače

Naplnění

Otevřete příklop 5.

Otevřete uzávěr 4 a plňte nádržku, dokud neuvidíte kapalinu. Poté uzávěr zavřete.

Kapalina

Ostřikovací přípravek (nemrznoucí směs pro zimní období).

Tryska

K nastavení výšky trysek ostřikovače čelního skla použijte špičatý nástroj.