Zpět na seznam

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST VOZIDLA: doporučení

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Při skutečném používání se může dojezdová vzdálenost vozidla měnit v závislosti na několika faktorech, které můžete částečně ovlivnit za účelem poměrně velkého prodloužení dojezdové vzdálenosti. Tyto faktory jsou:

- rychlost a jízdní styl;

- profil vozovky;

- elektrické příslušenství a vybavení;

- zatížení vozidla;

- pneumatiky;

Rychlost a styl jízdy

Vysoká rychlost snižuje dojezdovou vzdálenost vozidla.

„Sportovní“ jízda snižuje dojezdovou vzdálenost vozidla: raději jezděte „plynule“.

Jeďte konstantní rychlostí.

Uzpůsobte svůj styl jízdy tak, aby docházelo k co nejmenší spotřebě energie. Více informací naleznete v kapitole 2, část „Ekonometr“.

S dostatečným předstihem předvídejte rizika silničního provozu tím, že zvednete nohu z plynu, čímž upřednostníte rekuperaci energie.

Profil vozovky

Při jízdě do stoupání se nepokoušejte udržet rychlost, nesešlapujte plynový pedál více než při jízdě po rovině: snažte se udržovat stejnou polohu nohy na plynovém pedálu.

Použití elektrického příslušenství a vybavení

Pokud je čelní sklo zamrzlé, odstraňte námrazu ručně škrabkou, abyste omezili používání funkce odmrazování/odmlžování a ušetřili energii.

Viz odstavec „Odmrazování, odmlžování předního skla“ v kapitole 3.

Používání elektrického příslušenství (GPS, nabíječka telefonu atd.) snižuje dojezdovou vzdálenost vozidla.

Zatížení vozidla

Nezatěžujte zbytečně vozidlo.

Pneumatiky

Nedostatečný tlak zvyšuje spotřebu energie. Dodržujte tlaky v pneumatikách doporučené pro Vaše vozidlo.

Při výměně pneumatik musíte namontovat pneumatiky stejné značky, rozměrů, typu a struktury, jako byly pneumatiky původní.

Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5.

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání pneumatik, které nejsou doporučeny výrobcem. Nedodržení tohoto doporučení může negativně ovlivnit stabilitu, chování, brzdění a vůle mezi karoserií a pneumatikami. Některé z těchto vlivů mohou za určitých jízdních podmínek vést ke ztrátě ovládání vozidla, nehodě a vážnému zranění.