Zpět na seznam

DISPLEJE A INDIKÁTORY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přítomnost a funkce displejů a ukazatelů ZÁVISÍ NA VYBAVENÍ VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Hladina nabití 1

Měřič ukazuje množství zbývající energie.

Poznámka: Při každém vypnutí motoru se přepočítá zbývající hladina energie.

Při následujícím zapnutí zapalování je možné zaregistrovat malou odchylku zobrazení hladiny.

Práh rezervy

Když je akumulátor nabitý přibližně na 12 %, varovná kontrolka se rozsvítí, což je provázeno zvukovým signálem.

Pro optimalizaci dojezdové vzdálenosti Vašeho vozidla viz odstavec „Doporučení: úspora energie“ v kapitole 2.

Hranice bezprostředního zastavení

Když hodnota nabití akumulátoru klesne pod 6 %, zvukový signál se opakuje přibližně každých 20 sekund , přičemž bliká varovná kontrolka.

Výkon motoru se progresivně snižuje až do úplného zastavení vozidla.

Přejděte na odstavec „Odtahování: v případě poruchy elektrické energie“ v kapitole 5.

Ekonometr 2

Přejděte na odstavec „Ekonometr“ v kapitole 2.

Tachometr 3

V kilometrech nebo mílích za hodinu.

Displej 4

Stiskněte a podržte tlačítko 5 pro vynulování počítadla dílčí ujeté dráhy. Zvolené zobrazení musí být „Počitadlo dílčí ujeté dráhy“.

Oblasti 6 přístrojové desky zobrazují při opakovaném stisknutí tlačítka 5 níže popsané informace:

- předpokládaná dojezdová vzdálenost,

- počitadlo celkové ujeté dráhy;

- počitadlo dílčí ujeté dráhy;

- eko-skóre;

- čas (CS : Clock setting).

Zvláštnosti zobrazení odhadovaného dojezdu

- sportovní jízda rychle snižuje předpokládanou dojezdovou vzdálenost. Po návratu k jemnějšímu stylu jízdy je nutné ujet několik km, než bude upravený odhad realistický;

- předpokládaná dojezdová vzdálenost zobrazená při nabití hnacího akumulátoru se vypočítává na základě spotřeby energie za posledních 150 ujetých km.

Přístrojové desky pracující v mílích

můžete přejít na km/h.

Stiskněte tlačítko 5 a zapněte zapalování.

Ukazatel jednotky měření rychlosti se rozbliká na přibližně tři vteřiny, poté se na displeji rozbliká nová jednotka a následně začne svítit trvale: uvolněte tlačítko 5.

Pro přechod na míle postupujte stejným způsobem.

Poznámka: Vynulování je provedeno automaticky po překročení kapacity některé z pamětí.