Twingo

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Kontrolka airbagu
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Výstražná kontrolka
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolky omezovače a regulátoru rychlosti.
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolka režimuECO
Kontrolka elektronické závady
Ukazatel změny rychlosti.
Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Kontrolka otevření dveří
Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů
Kontrolka deaktivace airbagu předního spolujezdce
Kontrolka aktivace airbagu předního spolujezdce

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka airbagu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se při zapnutí zapalování spolu se zvukovým signálem a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Zbývá vám benzin na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a je doprovázena zvukovým signálem.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile je ruční brzda povolena.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou®a zazní zvukový signál, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou®a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou®a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná. Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit zároveň s ostatními kontrolkami.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu značkového servisu aopatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, se kontrolka rozsvítí při nastartování motoru, u některých typů vozidel pak také při vypnutí zapalování v případě, že je motor vozidla v pohotovostním režimu (viz „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2). Následně kontrolka zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis;

–Pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Urychleně se ovšem obraťte na značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro údržbu a snížení emisí“ v kapitole 2.

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Existuje několik případů, kdy dojde k rozsvícení kontrolky: přejděte na odstavce „Dynamická kontrola stability: ESC“ a „Protiprokluzový systém“ v kapitole 2.

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Přejděte na odstavec „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače a regulátoru rychlosti.

Přejděte na odstavce „Regulátor rychlosti“ a „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systémuABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Při zapnutí zapalování se rozsvítí modře.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka režimuECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režimECO .

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Kontrolka elektronické závady

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí za jízdy, může to znamenat závadu řídicí jednotky vstřikování.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Ukazatel změny rychlosti.

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, indikuje poruchu systému, co nejdříve se obraťte na svého zástupce značky.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Výstražné kontrolky nezapnutých bezpečnostních pásů

Viz odstavec „Bezpečnostní pásy“ v kapitole 1.

Kontrolka deaktivace airbagu předního spolujezdce

Kontrolka aktivace airbagu předního spolujezdce