Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné (podle vybavení vozidla) v zadním nárazníku vozidla „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno zvukovými signály, jejichž frekvence stoupá s přiblížením se k překážce a které přejdou v souvislý zvuk, jakmile se překážka nachází přibližně 30 centimetrů od vozidla.

Po zařazení zpátečky je detekována většina objektů ve vzdálenosti do cca 1,20 metru od zadní části vozidla. V takovém případě zazní zvukový signál a u některých vozidel displej 1 zobrazí oblast v blízkosti vozidla.

Systém parkovacího asistenta nepočítá s použitím tažného zařízení či podobného systému.

Poznámka: Dohlédněte, aby nebyly ultrazvukové detektory zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Tato funkce je pouze doplňkovou pomůckou, která prostřednictvím zvukových signálů indikuje při parkovacím manévru vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Nastavení hlasitosti pomocného parkovacího systému

U některých vozidel můžete nastavit určité parametry na multimediálním displeji 1. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení

Chvilková dezaktivace sytému

Pro dezaktivaci systému stiskněte spínač 2.

Kontrolka vestavěná ve spínači se rozsvítí, abyste byli uvědoměni, že je systém dezaktivován.

Nové stisknutí systém opět aktivuje a kontrolka zhasne.

U některých vozidel můžete parkovacího asistenta deaktivovat na multimediálním displeji. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení

Systém se opět automaticky aktivuje po vypnutí zapalování a opětném spuštění motoru.

Dlouhodobá dezaktivace systému

Systém můžete trvale deaktivovat dlouhým stisknutím spínače 2.

Kontrolka vestavěná ve spínači zůstane stále rozsvícena.

Takto deaktivovaný systém může být znovu aktivován novým dlouhým stisknutím.

Funkční porucha

U některých vozidel, jakmile systém zjistí závadu určité funkce, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „zkontrolujte pomocný parkovací systém“, rozsvítí se kontrolka © a na cca 5 vteřin zazní zvukový signál. Obraťte se na značkový servis.