Trafic

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka předních mlhových světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Směrové světlo
     Airbag
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Výstražná kontrolka
Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability 
     (ESC)
      a protiprokluzového systému
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka protiblokovacího systému
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolky omezovače a regulátoru rychlosti.
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách
Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)
Kontrolka kontroly přilnavosti
Ukazatele změny rychlosti
Kontrolka režimu 
     ECO
Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu
Kontrolka otevření dveří

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, co nejdříve natankujte. Zbývá vám palivo na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile je ruční brzda povolena.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná. Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se rozběhne motor Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Existuje několik případů, kdy dojde k rozsvícení kontrolky: Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka systému odstraňování emisí

u vozidel, která jsou jí vybavena, se při spouštění motoru rozsvítí a potom zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro údržbu a snižování emisí“ v kapitole 2.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.

Viz informace o „nádrži na činidlo“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se modře při zapnutí zapalování nebo při spuštění nezahřátého motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte motor pár minut běžet na volnoběh.

Teplota by měla klesnout a kontrolka zhasnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Než začnete kontrolovat hladinu chladicí kapaliny, nechte ji vychladnout (viz „Hladina chladicí kapaliny/Filtry“ v kapitole 4).

Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným. Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. Přejděte na odstavec „Automatická převodovka“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače a regulátoru rychlosti.

Přejděte na odstavce „Regulátor rychlosti“ a „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Informace o funkci „Stop and Start“ najdete v kapitole 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2.

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Signalizuje, že jsou napájeny žhavicí svíčky. Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Kontrolka kontroly přilnavosti

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“, kapitola 2.

Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů). Přečtěte si odstavec „Doporučení ke stylu jízdy, úsporná jízda“ v kapitole 2.

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO.

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Viz odstavec „Bezpečnostní pásy“ v kapitole 1.

Kontrolka otevření dveří