Scenic E-Tech Electric

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Výstražná kontrolka
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru
Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru
Kontrolka závady elektromotoru
Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.
Výstražná kontrolka elektrotechnického systému
Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“
Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy
Výstražná kontrolka nezapnutého předního bezpečnostního pásu
Kontrolka otevření dveří
Výstražná kontrolka
Kontrolka poruchy airbagů spolujezdce a čelního airbagu
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik
Výstražná kontrolka omezeného výkonu
Kontrolka protiblokovacího systému
Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka signalizující překročení rychlosti
Kontrolka poruchy houkačky pro pěší
Airbag spolujezdce je zapnutý
Airbag spolujezdce VYPNUTÝ
Kontrolka nedostupnosti nebo poruchy funkce „Rozšířená bezpečnost“
Varovná kontrolka funkce „Parkování v režimu hands-free“
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka nízké hladiny ostřikovače čelního skla
Kontrolka omezovače rychlosti
Kontrolka funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu
„AUTOHOLD“ výstražná kontrolka systému
Kontrolka obrysových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Kontrolka nepříznivého počasí
Varovná kontrolka funkce automatického stírání
Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru
Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu
Kontrolka programování nabití
Indikátor programování klimatizace
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu
Kontrolka brzdového pedálu
Výstražná kontrolka funkce zadní kamery
Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje.

Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit
v souladu s dopravními podmínkami.

Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte autorizovaný servis.

Výstražná kontrolka

Pokud se během jízdy objeví v červené a je doprovázena kontrolkou, musíte pro vaši bezpečnost zastavit, jakmile to podmínky provozu dovolí.
Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte autorizovaný servis. Pokud se
během jízdy zobrazí žlutě a je doprovázena výstražnou kontrolku, navštivte co nejdříve autorizovaného prodejce. Mezitím jezděte opatrně.

Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách
zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém
systému.

Zastavte v souladu s dopravními podmínkami a obraťte se na autorizovaný servis.

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s kontrolkou a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického
obvodu.

PŘÍDAVNÝ 12V AKUMULÁTOR

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Pokud se objeví spolu s výstražnou kontrolkou , znamená to, že se vyskytla porucha fungování trakčního akumulátoru. Obraťte se urychleně
na autorizovaný servis.

Kontrolka závady elektromotoru

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že se vyskytla porucha elektrotechnického systému
spojeného s elektromotorem. Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Výstražná kontrolka poruchy elektrotechnického systému.

Jakmile se rozsvítí, znamená to, že v elektrické soustavě došlo k elektrotechnické
poruše (trakční akumulátor a elektromotor).

Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Rozsvítí se spolu s varovnou kontrolkou a s pípnutím, když je teplota elektrické sestavy příliš vysoká. Zastavte vozidlo
a vypněte zapalování. Obraťte se na autorizovaný servis.

Pokud se rozsvítí spolu s varovnou kontrolkou , pípnutím a zprávou „BEZPEČNĚ VYSTUPTE Z VOZIDLA, vypněte zapalování a vozidlo znovu nestartujte. Opusťte vozidlo a konzultujte situaci
se značkovým servisem.

Výstražná kontrolka detekce „nepřítomnosti rukou na volantu“

Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy

Výstražná kontrolka nezapnutého předního bezpečnostního pásu

Kontrolka otevření dveří

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje.

Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Znamená to, že musíte co nejdříve velmi opatrně dojet do značkového servisu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka poruchy airbagů spolujezdce a čelního airbagu

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách
zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou , indikuje poruchu systému.

Kontaktujte autorizovaný servis.

Kontrolka nedostatečného nahuštění pneumatik

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při nastartování motoru a po několika sekundách
zhasne.

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Výstražná kontrolka omezeného výkonu

Objeví se, pokud trakční akumulátor dočasně nepodává svůj obvyklý výkon. Během této
doby se sníží výkon vozidla.

Zvolte plynulejší styl jízdy, dokud výstražná kontrolka nezmizí.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách
zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách
zhasne.

Výstražná kontrolka se může objevit z několika důvodů.

Výstražná kontrolka nedostupnosti dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka signalizující překročení rychlosti

Kontrolka poruchy houkačky pro pěší

Airbag spolujezdce je zapnutý

Airbag spolujezdce VYPNUTÝ

Kontrolka nedostupnosti nebo poruchy funkce „Rozšířená bezpečnost“

Varovná kontrolka funkce „Parkování v režimu hands-free“

"Adaptative Vision" výstražná kontrolka světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka nízké hladiny ostřikovače čelního skla

Kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému navádění do středu jízdního pruhu

„AUTOHOLD“ výstražná kontrolka systému

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka nepříznivého počasí

Varovná kontrolka funkce automatického stírání

Výstražná kontrolka trakčního akumulátoru

Rozsvítí se žlutě, když úroveň nabití trakčního akumulátoru dosáhne úrovně rezervy.

Kontrolka zapojení dobíjecího kabelu

Rozsvítí se, jakmile je nabíjecí kabel zapojen do vozidla.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO

Kontrolka programování nabití

Indikátor programování klimatizace

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka brzdového pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu.

Výstražná kontrolka funkce zadní kamery

Kontrolka automatických dálkových světel