Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Přejděte na odstavec „Vnější osvětlení a signalizace“ v kapitole 1.

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo motoru a poté, podle typu vozidla, po několika sekundách zhasne nebo se zobrazí bíle. Pokud začne svítit oranžově během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Zbývá vám benzin na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami a je doprovázena zvukovým signálem.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, rozsvícená kontrolka souvisí s něčím jiným.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability 
     (ESC)
      a protiprokluzového systému

Výstražná kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Existuje několik případů, kdy dojde k rozsvícení kontrolky: viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, se kontrolka rozsvítí při nastartování motoru. U některých typů vozidel pak také při vypnutí zapalování v případě, že je motor vozidla v pohotovostním režimu (viz funkci „Stop and Start“ v kapitole 2). Pak kontrolka zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro údržbu a snižování emisí“ v kapitole 2.

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se červeně při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří

Ukazatele změny rychlosti

Ukazatele změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

Podle typu vozidla se na přístrojové desce zobrazí optimální rychlostní stupeň.

Přečtěte si odstavec „Doporučení ke stylu jízdy, úsporná jízda“ v kapitole 2.

Směrové světlo
     Airbag

Směrové světlo Airbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. Přejděte na odstavec „Automatická převodovka“ v kapitole 2.

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Viz odstavce „Ruční brzda“ a „Automatická parkovací brzda“ v kapitole 2.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače rychlosti.

Kontrolky omezovače rychlosti.

Přejděte na odstavec „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače rychlosti..

Kontrolky omezovače rychlosti..

Přejděte na odstavec „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky regulátoru rychlosti.

Kontrolky regulátoru rychlosti.

Přejděte na odstavce „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky regulátoru rychlosti..

Kontrolky regulátoru rychlosti..

Přejděte na odstavce „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti

Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti

Přejděte na odstavce „Adaptivní regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka asistovaného parkování

Kontrolka asistovaného parkování

Přejděte na odstavec „Asistované parkování“ v kapitole 2.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Systém kontroly tlaku v pneumatikách“ kapitoly 2.

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Přejděte na odstavec „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“ v kapitole 2.

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Viz informace v odstavci „Aktivní nouzové brzdění“ v kapitole 2.

Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)

Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)

Viz „Zvláštnosti vozidel se zážehovým motorem“ v kapitole 2.

Kontrolka režimu EKO

Kontrolka režimu EKO

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO.

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Výstražná kontrolka volnoběhu v režimu
     ECO

Výstražná kontrolka volnoběhu v režimu ECO

Rozsvítí se v režimu ECO, když je v uživatelském nastavení aktivován „volnoběh v režimu ECO (ON).

Není-li vozidlo přepnuté na volnoběh, je výstražná kontrolka zhasnutá.

Když vozidlo jede na volnoběh (automatický neutrál), výstražná kontrolka svítí.

Viz odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda ECO“ v kapitole 2.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Viz informace o „nádrži na činidlo“ v kapitole 1.

Airbag spolujezdce – Airbag ON

Airbag spolujezdce – Airbag ON

Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace, aktivace airbagu spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Airbag spolujezdce – Airbag OFF

Airbag spolujezdce – Airbag OFF

Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace, aktivace airbag”u spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a, podle typu vozidla, bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a, podle typu vozidla, bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Viz odstavec „Bezpečnostní pásy“ v kapitole 1.

Výstraha zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu na zadním sedadle (u některých vozidel)

Viz odstavec „Bezpečnostní pásy“ v kapitole 1.