SYSTÉM DETEKCE CESTUJÍCÍCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle vozidla řídí systém detekce cestujících automaticky aktivaci a deaktivaci pro airbag spolujezdce podle toho, zda je přední sedadlo spolujezdce obsazeno.

airbag spolujezdce se automaticky deaktivuje, pokud je na sedadle předního spolujezdce namontována dětská sedačka nebo pokud sedadlo není obsazeno.

Před namontováním dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce si prostudujte různé typy sedaček BEZPEČNOST DĚTÍ: volba dětské sedačky a metody jejich montáže BEZPEČNOST DĚTÍ: instalace dětské sedačky: obecné údaje.

Chcete-li zjistit typ dětské sedačky povolené pro použití na sedadle předního spolujezdce DĚTSKÉ SEDAČKY: upevnění pomocí bezpečnostního pásu DĚTSKÉ SEDAČKY: upevnění pomocí systému ISOFIX.

Úkon

Po fázi inicializace trvající přibližně 5 sekund vám varovné kontrolky 12 umožňují zkontrolovat stav aktivace airbag spolujezdce:

- ¹ 1 rozsvícená kontrolka, airbag spolujezdce je zakázán. V takovém případě varovná kontrolka zůstane trvale rozsvícená;

-  2 rozsvícená kontrolka, airbag spolujezdce je aktivován. V tomto případě zůstane varovná kontrolka rozsvícená přibližně 65 sekund.

Po fázi inicializace, pokud systém detekuje změnu stavu (např. sedadlo spolujezdce je obsazené při zapnutí zapalování, potom je neobsazené), tak se na přístrojové desce zobrazí následující zprávy:

- „Airbag spolujez. aktivní“ doprovázené kontrolkou ;

nebo

- „Neaktivní airbag spolujezdce“ doprovázené kontrolkou ¹.

VÝSTRAHA

Po namontování dětské sedačky zády ke směru jízdy zkontrolujte, zda je airbag deaktivován (kontrolka 1 svítí).

Značky na palubní desce a štítky A na každé straně sluneční clony spolujezdce 3 (jako je štítek nahoře) vám připomínají, že nesmíte na sedadlo spolujezdce umístit dítě v sedačce zády ke směru jízdy, když je airbag spolujezdce aktivován.

Pokud výstražná kontrolka aktivace svítí, když je namontována dětská sedačka směřující dozadu:

- vypněte zapalování;

- odeberte dětskou sedačku ze sedadla spolujezdce;

- odstraňte všechny další prvky, které se mohou nacházet mezi dětskou sedačkou a sedadlem spolujezdce;

- namontujte dětskou sedačku podle pokynů výrobce dětské sedačky;

- nastartujte vozidlo.

Pokud problém přetrvává, umístěte dětskou sedačku dozadu a kontaktujte autorizovaného prodejce.

Pokud ¹ kontrolka deaktivace svítí, když na sedadle předního spolujezdce sedí dospělý cestující, nemusí být správně namontována.

Chcete-li, aby systém umožňoval detekovat cestujícího, proveďte následující kroky:

- odstraňte ze sedáku jakékoli další prvky, například plážové osušky, potahy sedadel atd.;

- ujistěte se, že opěradlo sedadla není sklopeno příliš dozadu;

- nechte spolujezdce na sedadle sedět rovně, vystředěně na sedáku a s pohodlně nataženýma nohama;

- po rozsvícení varovné kontrolky aktivace nechte cestujícího v této poloze sedět dvě až tři minuty.

Pokud problém přetrvává, nechte spolujezdce sedět vzadu a obraťte se na značkového prodejce.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

VÝSTRAHA

Po namontování dětské sedačky zády ke směru jízdy zkontrolujte, zda je airbag deaktivován (kontrolka 1 svítí).

Další faktory ovlivňující fungování systému

Bezpečnostní pásy pomáhají během manévrování a brzdění udržovat cestujícího na sedadle v požadované poloze. To pomáhá systému detekce cestujících udržovat stav airbag cestujícího.

Silná vrstva přídavného materiálu (silný kabát, polštář, velký předmět umístěný v zadní kapse spolujezdce, topné nebo masážní zařízení) může bránit správné funkci systému detekce cestujících.

Poznámka: předmět na sedadle spolujezdce může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Mokré sedadlo může ovlivnit účinnost systému detekce cestujících. Pokud je sedadlo spolujezdce mokré, ihned jej osušte.

Varování týkající se airbag cestujícího: na předních sedadlech je zakázána montáž potahů sedadel.