Megane

Podívejte se na videoklipy o vašem vozidle

Couvací kamera

Couvací kamera

Couvací kamera

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém Easy Park Assist

Systém Easy Park Assist

Systém Easy Park Assist

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém topení a klimatizace

Systém topení a klimatizace

Systém topení a klimatizace

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Parkovací asistent

Parkovací asistent

Parkovací asistent

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém výstrahy mrtvého úhlu

Systém výstrahy mrtvého úhlu

Systém výstrahy mrtvého úhlu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Adaptivní regulátor rychlosti

Adaptivní regulátor rychlosti

Adaptivní regulátor rychlosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Automatická dálková světla

Automatická dálková světla

Automatická dálková světla

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Upozornění na nadměrnou rychlost

Upozornění na nadměrnou rychlost

Upozornění na nadměrnou rychlost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Upozornění na bezpečnou vzdálenost

Upozornění na bezpečnou vzdálenost

Upozornění na bezpečnou vzdálenost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aktivní nouzové brzdění

Aktivní nouzové brzdění

Aktivní nouzové brzdění

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sledování tlaku v pneumatikách

Sledování tlaku v pneumatikách

Sledování tlaku v pneumatikách

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Otevření kapoty

Otevření kapoty

Otevření kapoty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka tlumených světel
Kontrolka zadních mlhových světel
Kontrolka automatických dálkových světel
Kontrolka levých směrových světel
Kontrolka pravých směrových světel
Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka závady na brzdovém okruhu
Kontrolka dobíjení akumulátoru
Kontrolka tlaku oleje
Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému
Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem
Výstražná kontrolka
Kontrolka systému odstraňování emisí
Kontrolka protiblokovacího systému
Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)
Ukazatel změny rychlosti
Kontrolka otevření dveří
Kontrolka airbagu
Kontrolka nohy na brzdovém pedálu
Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy
Kontrolka pohotovostního režimu motoru
Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru
Kontrolky omezovače rychlosti.
Kontrolky omezovače rychlosti..
Kontrolky regulátoru rychlosti.
Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Kontrolka asistovaného parkování
Kontrolka aktivního nouzového brzdění
Kontrolka režimu
     ECO
Výstražná kontrolka volnoběhu v režimu
     ECO
Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.
Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)
Airbag spolujezdce
     ON
Airbag spolujezdce
     OFF
Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Přejděte na odstavec „Vnější osvětlení a signalizace“ v kapitole 1.

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo motoru a poté, podle typu vozidla, po několika sekundách zhasne nebo se zobrazí bíle. Pokud začne svítit oranžově během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Zbývá vám benzin na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami a je doprovázena zvukovým signálem.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou ® a zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ® a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Existuje několik případů, kdy dojde k rozsvícení kontrolky: viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou ®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, se kontrolka rozsvítí při nastartování motoru, u některých typů vozidel pak také při vypnutí zapalování v případě, že je motor vozidla v pohotovostním režimu (viz „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2). Následně kontrolka zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro snížení emisí, úsporu paliva a způsob jízdy“ v kapitole 2.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systému ABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se červeně při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Ukazatel změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka airbagu

Rozsvítí se na přístrojové desce při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. Přejděte na odstavec „Automatická převodovka“ v kapitole 2.

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Kontrolka zatažení ruční brzdy nebo automatické parkovací brzdy

Viz odstavce „Ruční brzda“ a „Automatická parkovací brzda“ v kapitole 2.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače rychlosti.

Přejděte na odstavec „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače rychlosti..

Přejděte na odstavec „Omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky regulátoru rychlosti.

Přejděte na odstavce „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti

Přejděte na odstavce „Regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Systém kontroly tlaku v pneumatikách“ kapitoly 2.

Kontrolka asistovaného parkování

Přejděte na odstavec „Asistované parkování“ v kapitole 2.

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka režimu ECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO .

Přejděte na odstavec „Jízda eko“ v kapitole 2.

Výstražná kontrolka volnoběhu v režimu ECO

Rozsvítí se v režimu ECO, když je v uživatelském nastavení aktivován „volnoběh v režimu ECO (ON).

Není-li vozidlo přepnuté na volnoběh, je výstražná kontrolka zhasnutá.

Když vozidlo jede na volnoběh (automatický neutrál), výstražná kontrolka svítí.

Viz odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda ECO“ v kapitole 2.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů.

Viz informace o „nádrži na činidlo“ v kapitole 1.

Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)

Viz „Zvláštnosti vozidel se zážehovým motorem“ v kapitole 2.

Airbag spolujezdce ON

Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace airbagu spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Airbag spolujezdce OFF

Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace airbagu spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce.

Toto se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pokud není bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce (když je sedadlo obsazeno) zapnut, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h, rozbliká se a zazní zvukový signál na přibližně 120 sekund.

Poznámka: varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.