Zpět na seznam

VOLANT S POSILOVAČEM ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavení výšky volantu

Potáhněte za páčku 1 a nastavte volant do požadované polohy.

Potom zatlačte páku na doraz za bod odporu, a tím volant zablokujte.

Přesvědčte se, že je volant správně zajištěn.

Z bezpečnostních důvodů toto seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Posilovač řízení

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem je vybaven elektronickým řídicím systémem, který reguluje účinek posilovače řízení v závislosti na rychlosti vozu.

Účinek posilovače je tedy nejvyšší při parkování (pro pohodlnější ovládání volantu) a úsilí nutné pro otáčení volantem postupně roste se vzestupem rychlosti (pro větší bezpečnost při vysoké rychlosti).

Zvláštnost funkce Stop and Start

Když je motor v pohotovostním režimu, není posilovač řízení operativní. V takovém případě se vrátí do výchozího stavu ihned po opětovném spuštění motoru nebo jakmile rychlost vozidla překročí 1 km/h (klesání, svah, apod.).

Při stojícím vozidle nedržte řízení vytočeno v dorazové poloze.

Při zastaveném motoru nebo v případě poruchy systému je stále možné otáčet volantem. Potřebná síla bude větší.

Při jízdě ze svahu ani kdykoliv během jízdy nevypínejte motor (posilovač řízení by nefungoval).