Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY, VÝSTUPY VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Středové větrací otvory 4

Průtok vzduchu

Uzavření: přesuňte kurzor 7 směrem ven z vozidla za bod odporu.

Pro otevření: posuňte kurzor 7 směrem dovnitř vozidla.

Nasměrování

Posuňte značku 7 do požadované polohy.

Boční větrací otvory 2

Průtok vzduchu

Pro uzavření: přesuňte kurzor 7 směrem k vnitřku vozidla za bod odporu.

Otevření: přesuňte kurzor 7 směrem ven z vozidla.

Nasměrování

Posuňte značku 7 do požadované polohy.

K odstraňování nepříjemných pachů ve vozidle používejte výhradně systémy, které jsou k tomu určené. Obraťte se na značkový servis.

Neupevňujte žádné předměty na větrací otvory (např. držák telefonu).

Nebezpečí poškození.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.