Zpět na seznam

OPĚRKY HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvednutí opěrky hlavy

Jednoduše ji posuňte.

Snížení opěrky hlavy

Stiskněte jazýček 1 a současně jej posouvejte dolů.

Odstranění opěrky hlavy

Vytáhněte opěrku hlavy nahoru a následně stiskněte jazýčky 12, abyste ji uvolnili.

Nasazení opěrky hlavy

Zaveďte tyče do pouzder ozubením směrem dopředu a spusťte opěrku hlavy na požadovanou výšku, přičemž stiskněte jazýček 1.

Nastavení sklonu opěrky hlavy

(podle vybavení vozidla)

Pohybujte částí B dopředu i dozadu až do nejpohodlnějšího stavu.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostním prvkem, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: horní část opěrky hlavy se musí nacházet co nejblíže temeni hlavy a vzdálenost mezi hlavou a částí A musí být minimální.