Zpět na seznam

OKNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrické ovládání oken

Při zapnutém zapalování:

- Stiskněte spínač příslušného okna, dokud se nezasune do požadované výšky.

- zatažením za spínač příslušného okna vysunete sklo do požadované výšky.

Z místa řidiče

Aktivujte spínač:

- 1 pro stranu řidiče,

- 2 pro stranu předního spolujezdce.

Z místa předního spolujezdce

Aktivujte spínač 3.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, ve kterém se nachází klíč, dálkové ovládání nebo vysílací a přijímací zařízení. Ve vozidle nikdy nezanechávejte nesoběstačného dospělého ani zvíře, a to ani na krátkou chvíli. To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří. V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

IMPULZNÍ OVLÁDÁNÍ OKEN

Impulzní režim je doplňkem dříve popsaného elektrického ovládání oken.

Je jím vybaveno okno řidiče pouze při pohybu směrem dolů.

Krátce stiskněte spínač 1: okno se zcela otevře.

Pokud při posunu skla pohnete spínačem, pohyb skla směrem dolů se zastaví.

Nelze ovládat impulzní elektrické ovládání oken

Impulzní elektrické ovládání oken je vybaveno tepelnou ochranou: pokud stisknete spínač okna více než šestnáctkrát za sebou, přejde do ochranného režimu (zamknutí okna).

Můžete dělat tyto věci:

- používat elektrický spínač okna krátce a v intervalech přibližně 30 sekund;

- při běžícím motoru se okno odemkne přibližně po 20 minutách nečinnosti elektrického spínače okna.

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Posuvná zadní okna

Stiskněte páčku 4 a posuňte okno.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.