HMOTNOSTI (V KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uvedené hmotnosti jsou platné pro základní verzi vozidla bez volitelných doplňků: mění se podle vybavení Vašeho vozidla. Obraťte se na prodejního zástupce značky Vašeho vozu.

Maximální přípustná hmotnost při naložení (MMAC)

Celková hmotnost jízdní soupravy (MTR)

Hmotnosti uvedené na výrobním štítku vozidla (IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY VOZIDLA)

Hmotnost brzděného přívěsu* (Masse Remorque Freinée/MRF)

získáte výpočtem: MTR - MMAC

Hmotnost nebrzděného přívěsu*

750

Maximální povolené zatížení tažného zařízení*

Verze s MRF do 2,5 tuny

Verze s MRF od 2,5 do 3 t

Verze s MRF od 3 do 3,5 t

100

120

140

Povolené zatížení střechy

Standardní verze střechy: 200

Verze Combi a verze dodávka s vysokou střechou: zakázáno

* Tažné zatížení (tažení obytného přívěsu, lodi apod.)

Pokud je výsledek výpočtu Celková hmotnost jízdní hmotnost soupravy - Maximální přípustná hmotnost vozidla roven nule, nebo pokud se celková hmotnost jízdní soupravy rovná nule (nebo není uvedena) na výrobním onačení, je tažení přívěsu zakázáno.

- Při jízdě s přívěsem je nezbytné dodržet podmínky pro použití tažného zařízení stanovené místní legislativou, zejména pak vyhláškou pro silniční provoz. S veškerými úpravami tažného zařízení se obraťte na autorizovaný servis.

- Výkon motoru a schopnost jízdy na svahu se snižují s rostoucí nadmořskou výškou. Doporučujeme proto snížit maximální zatížení o 10 % v 1000 metrech a poté o dalších 10 % na každých 1000 m.