Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Displej A

Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte tlačítko 1 nebo 2 kolikrát je zapotřebí, než se zobrazí možnost 3.

Podržte tlačítko 1 nebo 2, dokud hodiny nezačnou blikat. Nyní jste v režimu nastavování. Stisknutím a podržením tlačítka 1 nebo 2 nastavíte hodiny.

Vyčkejte několik sekund, minuty se rozblikají: opakovanými stisky tlačítek 1 nebo 2 je nastavte.

Po dokončení nastavení vyčkejte několik sekund, než se změní zobrazení na displeji.

Displej B

Vozidla vybavená dotykovou multimediální obrazovkou, navigačními systémy, telefony atd.

Pro zjištění zvláštností vozidel spojených s přítomností těchto zařízení přejděte na návod pro specifickou funkci.

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) je potřeba nastavit čas.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.