Zpět na seznam

ZVÝŠENÉ VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stiskněte ovladač 1, funkce se aktivuje po několika sekundách.

Změna zrychlených volnoběžných otáček

Pro zvýšení nebo snížení otáček se obraťte na značkový servis.

Vypnutí funkce

Funkci vypnete, když:

- sešlápnete pedál spojky a/nebo akcelerátoru,

- v robotizované převodovce není zařazen neutrál,

- pokud rychlost vozidla překročí 0 km/h,

- se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka ®,

- se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka ©,

- se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka Ô.

Zvláštnost spojená s Stop and Start funkcí: Aktivace funkce „zvýšené volnoběžné otáčky“ vypne přechod motoru do pohotovostního režimu (viz informace „Stop and Start"“ v kapitole 2).