Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Přejděte na odstavec „Vnější osvětlení a signalizace“ v kapitole 1.

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Musí zhasnout, jakmile se motor rozběhne. Pokud se rozsvítí během jízdy, indikuje příliš nízké napětí elektrického systému. Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Zhasne, jakmile se rozběhne motor. Pokud se rozsvítí nebo zůstane zhasnuta, co nejdříve natankujte.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí, někdy společně s ostatními kontrolkami, signalizuje nutnost v souladu s dopravními podmínkami okamžitě zastavit. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Podle vozidla je rozsvícení této kontrolky doprovázeno zprávou na přístrojové desce.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Pokud během jízdy stále svítí spolu s kontrolkou®, indikuje přehřívání motoru. Zastavte vozidlo a nechte běžet motor jednu nebo dvě minuty ve volnoběhu. Teplota musí klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. V případě nutnosti se obraťte na zástupce značky.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile je ruční brzda povolena. Pokud se rozsvítí při brzdění nebo při běžné jízdě a je to doprovázeno rozsvícením kontrolky®, znamená to, že hladina v jednom z brzdových okruhů je příliš nízká a pokračování v jízdě může být nebezpečné. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne. Pokud se rozsvítí, někdy společně s ostatními kontrolkami, je to doporučení, abyste co nejdříve navštívili značkový servis. Podle vozidla je rozsvícení této kontrolky doprovázeno zprávou na přístrojové desce.

Kontrolka systému odstraňování emisí

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou jí vybavena, se při zapnutí zapalování rozsvítí a potom zhasne.

–Pokud se trvale rozsvítí spolu s kontrolkou©, kontaktujte co nejdříve značkový servis;

–pokud bliká, snižte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Urychleně se ovšem obraťte na značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro údržbu a snižování emisí“ v kapitole 2.

Směrové světloAirbag

Směrové světloAirbag

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne. Pokud se rozsvítí, signalizuje závadu systému. Urychleně se ovšem obraťte na značkový servis.

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří

Rozsvítí se při zapnutém zapalování, pokud jsou některé dveře špatně zavřeny.

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne. Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího brzdového systému. Brzdění je pak zajištěno normálně, bez protiblokovacího systému.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka žhavení

Kontrolka žhavení

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Signalizuje, že jsou napájeny žhavicí svíčky. Zhasne, když je žhavení ukončeno a může být spuštěn motor.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Podívejte se na informace o funkciStop and Startv Části 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka přítomnosti vody v naftovém filtru

Kontrolka přítomnosti vody v naftovém filtru

Pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje přítomnost vody v palivu. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a přibližně po 3 sekundách zhasne. Pokud se rozsvítí během jízdy, zastavte a vypněte zapalování. Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normální, je příčinou něco jiného. Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka kontroly přilnavosti

Kontrolka kontroly přilnavosti

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka opotřebení brzdových destiček

Kontrolka opotřebení brzdových destiček

Podle vozidla, pokud se tato kontrolka rozsvítí, musíte co nejdříve nechat zkontrolovat brzdové destičky.

Ukazatel změny rychlosti

Ukazatel změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo (v závislosti na typu vozidla) nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESP).

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESP).

Existuje několik případů, kdy dojde k rozsvícení kontrolky: viz odstavce „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“ a „Regulátor rychlosti“ kapitoly 2.

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“ a „Regulátor rychlosti“ kapitoly 2.

Kontrolka hladiny aditiv a poruch v systému čištění výfukových plynů

Kontrolka hladiny aditiv a poruch v systému čištění výfukových plynů

Viz informace o „nádrži na aditiva“ v kapitole 1.

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Kontrolka systému upozornění na vyjetí z jízdního pruhu

Podívejte se prosím na informace o „Systému varování před opuštěním jízdního pruhu“ v Části 2.

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Kontrolka výstrahy zapomenutí zapnutí bezpečnostního pásu

Světlo zůstane trvale rozsvíceno, pokud je vozidlo nastartované. Když vozidlo dosáhne přibližné rychlosti 16 km/h a není zapnut bezpečnostní pás řidiče, bliká a po dobu přibližně 90 sekund vydává krátké zvukové signály.

U některých vozidel bliká, pokud není zapnutý pás spolujezdce.

AirbagOFF

AirbagOFF

Airbag spolujezdce –

Přečtěte si informace v kapitole „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace airbagu předního sedadla spolujezdce“ v Části 1.