Zpět na seznam

ZADNÍ LAVICE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přístup k zadním sedadlům

Sklopte páčku 1 směrem dozadu a sklopte opěradlo.

Pro uvedení sedadla do cestovní polohy zdvihněte opěradlo do výchozí polohy.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Demontáž lavice

U každé lavice zdvihněte páčky 2, které se nachází na její zadní straně. Pro označení, že je lavice odjištěná, se vysunou kolíky 3.

Zatáhněte zadní lavici směrem dozadu tak, aby došlo k uvolnění upevňovacích bodů, poté ji nadzvedněte a vyndejte.

Demontáž upevňovacích bodů je zakázána.

Lavice je těžká (přibližně 65 kg). Manipulujte s ní opatrně tak, abyste se neporanili.

Nebezpečí úrazu.

Zpětná montáž lavice

- Nasaďte vodítka 4 na kolejnice za úchytnými body;

- lavici posuňte dopředu.

Lavice se zajistí automaticky.

Zkontrolujte, že červené kolíky 3 nejsou vidět.

Je nutné umístit zadní lavice do původních úchytných bodů.

Použití lavic zády ke směru jízdy je při jízdě zakázáno.

Lavice 2 a 3 řady nejsou zaměnitelné, při jejich instalaci nepoužívejte sílu.

Nebezpečí poškození.

Při manipulaci se zadní lavicí zkontrolujte čistotu upevňovacích bodů lavice (nesmí obsahovat štěrk, hadry ani jiné předměty, které by mohly bránit řádnému zajištění lavice).