Zpět na seznam

ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zadní bezpečnostní pásy s navíječem 1

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 2 do pouzdra 3 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 2).

Odmykání

Stiskněte tlačítko pouzdra 3, pás bude navinut navíječem. Přidržujte ho.

Pánevní pásy s ručním seřízením 5

Pás musí naplocho spočívat na stehnech proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Příklad: Vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Pro napnutí zatáhněte za volnou část 6 pásu.

Pro povolení sklopte seřizovací sponu 4 kolmo na pás, stiskněte sponu a zatáhněte za pánevní pás 5.

Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.