Zpět na seznam

VÝMĚNA KOLA: zvedák

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené zvedákem s heightenerem

Při výměně předního kola použijte heightener 1 (obrázek A).

Při výměně zadního kola vyjměte heightener 1 (obrázek B).

V případě potřeby demontujte ozdobný kryt.

Povolte šrouby kola pomocí klíče na kola 2. Umístěte jej tak, abyste tlačili shora.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Spusťte nouzový signál.

Zaparkujte vozidlo do dostatečné vzdálenosti od provozu na odolném, vodorovném a nekluzkém povrchu.

Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte rychlost (první rychlostní stupeň nebo zpětný chod nebo polohu N u robotizovaných převodovek).

Nechte z vozidla vystoupit všechny osoby a dohlédněte, aby se nacházely v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu.

Pro zabránění poranění a poškození vozidla vyšroubujte zvedák jen tak, aby bylo kolo maximálně 3 cm nad zemí.

Položte zvedák 4 vodorovně. Hlava zvedáku musí být 3 bezpodmínečně umístěna ve výšce plechové výztuhy, která je nejblíže příslušnému kolu nebo dosedacím bodům 5;

začněte zvedák šroubovat rukou, abyste vhodně umístili jeho patku (musí být mírně zasunuta pod vozidlo).

Několikrát otočte klikou pomocí klíče na kola 2, až se kolo zdvihne nad zem. Demontujte šrouby a sejměte kolo;

na náboj nasaďte rezervní kolo a otáčejte jím, dokud nebudou souhlasit upevňovací otvory na kole a na náboji.

Pokud jsou s rezervním kolem dodány šrouby, používejte je výhradně k upevnění rezervního kola. Utáhněte šrouby a ujistěte se, že je kolo na náboji správně umístěno, zvedák stočte dolů.

Poznámka: Šrouby kol nemažte.

Když je kolo na zemi, pevně utáhněte šrouby. Začněte na straně C, potom EGD a nakonec F. Co nejdříve zkontrolujte utažení a tlak rezervního kola.

Bezpečnostní šroub

Pokud používáte bezpečnostní šrouby, umístěte je co nejblíže ventilku (nebezpečí znemožnění montáže ozdobných krytů kol).

V případě defektu vadné kolo co nejrychleji vyměňte.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem.