Zpět na seznam

VÝMĚNA KOLA: hydraulický zvedák

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V případě demontáže dvojitých kol vyšroubujte nástavec pro huštění 1.

Při zpětné montáži jej nezapomeňte našroubovat.

Povolte šrouby kola, přičemž klíč na kola 3 se šestistranným nástavcem 2 (dodané v sadě nářadí) nasaďte tak, abyste na klíč tlačili shora dolů.

Bezpečnostní šroub

Pokud používáte bezpečnostní šrouby, umístěte je co nejblíže ventilku (nebezpečí znemožnění montáže ozdobných krytů kol).

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Spusťte nouzový signál.

Zaparkujte vozidlo do dostatečné vzdálenosti od provozu na odolném, vodorovném a nekluzkém povrchu.

Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte rychlost (první rychlostní stupeň nebo zpětný chod nebo polohu N u robotizovaných převodovek).

Nechte z vozidla vystoupit všechny osoby a dohlédněte, aby se nacházely v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu.

Vyjměte zvedák 3 ze sady nářadí. Před jeho použitím si prohlédněte obrázek, který se na něm nachází.

Použití zvedáku

Umístěte zvedák k opěrným bodům 2 u příslušného kola.

Zvedák 3 postavte na vodorovný podklad. Hlava zvedáku se musí krýt s určeným místem 2.

Začněte pumpovat za použití tří nástavců 4, které jsou k dispozici v sadě nářadí a nasazené jeden do druhého (další informace najdete v odstavci „Sada nářadí“ v kapitole 5).

Zdvihněte kolo nad zem.

Poznámka: díky použití tří nástavců 4 nemusíte při zvedání vozidla pomocí zvedáku být pod vozidlem3.

Demontujte šrouby a sejměte kolo (v případě potřeby sejměte ozdobný kryt).

Nasaďte rezervní kolo na náboj kola a natočte je v závislosti na typu vozidla tak, aby se upevňovací otvory kola a náboje kryly.

Šrouby, které mohou být dodány spolu s rezervním kolem, používejte výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny.

Pro zabránění poranění a poškození vozidla zdvihněte vozidlo jen tak, aby bylo kolo maximálně 3 cm nad zemí.

Utáhněte matice a spusťte zvedák dolů.

S kolem na zemi silně utáhněte šrouby za dodržení následujícího pořadí:

Kolo se 6 otvory: začněte šroubem A, potom DBEC a skončete šroubem F.

Kolo s 5 otvory: začněte šroubem G, potom JHK a skončete šroubem I.

Utažení a tlak rezervního kola nechte co nejdříve zkontrolovat.