Zpět na seznam

VOZIDLA S FUNKCÍ „MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST VOZIDLA“

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rychlost vozidla může být neustále udržována na maximální povolená hodnotě v souladu s místními dopravními předpisy.

Pro změnu nastavení nebo pro aktivaci/deaktivaci této funkce navštivte značkový servis.

V případě, že je maximální rychlost vozidla omezena podle předpisů, nemůže být tato funkce vypnuta.

Etiketa 1 nalepená na přístrojové desce vám připomíná toto omezení maximální povolené rychlosti vozidla.

Zvláštní případ: pokud je Vaše vozidlo vybaveno regulátorem-omezovačem rychlosti, prudké sešlápnutí na doraz pedálu akcelerace (až za pevný bod) neumožní překročit maximální povolenou rychlost (viz odstavec omezovač rychlosti v kapitole 2).

Ve výjimečných situacích (například v prudkém svahu atp.) může být maximální povolená rychlost vozidla mírně překročena, protože tento systém nijak nepůsobí na brzdy.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. Nesmí tedy v žádném případě omezit sledování omezení rychlosti během jízdy, ani vést ke snížení ostražitosti a odpovědnosti řidiče.