Zpět na seznam

VOLANT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavení výšky volantu

Potáhněte za páčku 1 a nastavte volant do požadované polohy.

Potom zatlačte páku na doraz za bod odporu, a tím volant zablokujte.

Přesvědčte se, že je volant správně zajištěn.

Z bezpečnostních důvodů toto seřízení provádějte při stojícím vozidle.