Zpět na seznam

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stropní svítidlo

Nastavte spínač 1 do:

- stálé osvětlení,

- osvětlení aktivované otevřením některých dveří. Zhasne, když jsou všechny příslušné dveře správně zavřeny,

- okamžité zhasnutí.

Bodová svítidla na čtení

(podle vybavení vozidla)

Přepněte přerušovač 2.

Zadní svítidlo 3

Překlopte vypínač 4 do:

- polohy rozsvícení pevného osvětlení,

- polohy rozsvícení osvětlení ovládaného otevřením některých ze zadních dveří. To zhasne, pouze když jsou všechny příslušné dveře správně zavřené.

- polohy trvalého zhasnutí.

Poznámka:

Zamknutí dveří pomocí dálkového ovládání vyvolá časované osvětlení kabiny.

Otevření předních nebo zadních dveří opět spustí časování.

Poté postupně zhasne stropní osvětlení a osvětlení zavazadlového prostoru. Existuje několik případů vypnutí časovače osvětlení:

- po 15 minutách, pokud dveře zůstaly otevřené,

- po 15 sekundách, pokud jsou všechny dveře zavřené,

- po zapnutí zapalování.