Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací kamery 1 funkce upozorní řidiče, pokud přejede plnou nebo přerušovanou čáru, aniž by předtím byla použita směrová světla.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh, zamlžení atd.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Funkce upozornění na vyjetí z jízdního pruhu neopravuje dráhu vozidla.

Ve výchozím nastavení je funkce při zapnutém zapalování aktivní.

Deaktivace/aktivace funkce

Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka 2. Kontrolka na tlačítku 2 se rozsvítí a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „LANE DEPARTURE WARNING OFF“.

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka 2.

Kontrolka integrovaná v tlačítku 2 zhasne a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „LANE DEPARTURE WARNING ON“.

Funkce je zapnutá, jestliže:

- kontrolka na tlačítku 2 nesvítí;

a

- vozidlo se pohybuje rychlostí překračující přibližně 60 km/h;

a

- čáry jsou detekovány.

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní Vás.

Funkce upozorňování se zapne, jestliže:

přejedete plnou čáru bez zapnutí směrového bočního světla. Tato funkce upozorní řidiče prostřednictvím blikající kontrolky na přístrojové desce a pípnutí.

Podmínky zabraňující spuštění funkce

- Směrová světla blikají nebo byla zapnutá alespoň 4 vteřiny před přejetím čáry;

- Velmi rychlé přejetí čáry;

- Trvalá jízda na čáře;

-...

Funkční porucha

V případě poruchy se na přístrojové desce objeví zpráva „LANE DEPARTURE CHECK“ a rozsvítí se kontrolka ©.

Obraťte se na značkový servis.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici, které je poškozené, nedostatečně kontrastní nebo má velké rozestupy (částečně přerušené čáry apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké nebo křivolaké silnice plné zatáček (ostré zatáčky atp.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění