Zpět na seznam

TOPENÍ, RUČNÍ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

A Regulace průtoku vháněného vzduchu

B Zapnutí recirkulace vzduchu (s izolací vnitřního prostoru vozidla)

C Nastavení teploty vzduchu

D Aktivace klimatizace (podle typu vozidla)

E Odmrazování/odmlžování zadního okna a/nebo zpětných zrcátek.

F Rozvod vzduchu.

Informace a rady pro provoz

Přejděte na odstavec „Klimatizace: informace a rady k použití“.

Rozvod vzduchu v kabině

Otočte ovladačem F.

J Proud vzduchu je směrován výhradně do větracích otvorů palubní desky.

Při této volbě nemohou být všechny větrací otvory zavřeny.

G Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky a do prostoru pro nohy.

F Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

i Proud vzduchu je rozdělen mezi všechny větrací otvory, štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

W Tok vzduchu je směrován do štěrbin pro odmlžování a/nebo odmrazování čelního skla a bočních oken a do prostorů pro nohy. Tato poloha umožňuje zamezit vzniku páry. Používejte s nastavením vyšší teploty.

V Odmrazování/odmlžování zadního okna a/nebo zpětných zrcátek.

Stiskněte tlačítko E, rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce zajišťuje rychlé odmlžování zadního okna a/nebo odmrazování zpětných zrcátek.

Pro ukončení této funkce opět stiskněte tlačítko, zabudovaná kontrolka zhasne. Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem C.

Čím je ovládání umístěno více doprava, tím je teplota vyšší.

Zapnutí recirkulace vzduchu (s izolací vnitřního prostoru vozidla)

Při normálním provozu používá systém venkovní vzduch.

Recirkulace vzduchu umožňuje izolovat vnitřní prostor vozu od vnějšího prostředí (např. při jízdě ve znečištěných oblastech apod.).

Pro přechod do režimu izolace stiskněte tlačítko B.

Tato funkce také umožní rychleji dosáhnout požadované teploty.

Zajišťuje zapnutí nebo vypnutí recirkulace vzduchu. Pokud je funkce aktivována, rozsvítí se provozní kontrolka. V této poloze je vzduch uvnitř vozu recirkulován bez přívodu vnějšího vzduchu.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k zamlžení bočních oken a předního skla a ke vznikům nepříjemných pachů způsobených neobnovováním vzduchu uvnitř vozidla.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučuje se opětovným stisknutím tlačítka B přejít na normální funkci (přívod vnějšího vzduchu).

Regulace množství vzduchu vháněného do kabiny

Otočte ovladačem A z polohy 0 do polohy 4.

Ventilace v kabině vozidla je typu „s vháněním vzduchu“.

Množství přiváděného vzduchu určuje ventilátor, mírný vliv má však i rychlost vozidla.

Čím je ovladač umístěn více doprava, tím je množství vháněného vzduchu větší.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

(podle vybavení vozidla)

Tlačítko D umožňuje zapnutí (kontrolka rozsvícena) nebo vypnutí (kontrolka zhasnuta) funkce klimatizace.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla,

- rychle odstranit zamlžení skel.

Poznámka: Klimatizace nefunguje, když je venkovní teplota nízká nebo když je rychlost větrání nižší než 1.