Zpět na seznam

TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Štítek A

Pro její přečtení otevřete dveře řidiče.

Tlak vzduchu v pneumatikách se kontroluje na studených pneumatikách.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlaky zvýšit o 0,20,3 baru (nebo 3 PSI). Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Musí: Buď mít kapacitu zatížení a kapacitu rychlosti minimálně shodnou s originálními pneumatikami, nebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

Zóna B: tlak v pneumatikách pro přední kola při jízdě mimo dálnici.

Zóna C: tlak v pneumatikách pro zadní kola při jízdě mimo dálnici.

Zóna D: tlak v pneumatikách pro přední kola při jízdě po dálnici.

Zóna E: tlak v pneumatikách pro zadní kola při jízdě po dálnici.

Zóna F: tlak v pneumatikách pro rezervní kolo.

Bezpečnost pneumatik a montáž řetězů: Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5, který obsahuje informace o podmínkách údržby a u některých vozidel také o použití sněhových řetězů.

Vozidlo používané s plným zatížením (Maximální Přípustná Hmotnost Vozidla) a s připojeným přívěsem

Maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikách zvýšen o 0,2 baru.

Pro informace o hmotnostech viz odstavec „Hmotnosti“ v kapitole 6.

Nebezpečí prasknutí pneumatiky.