Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Abyste dosáhli na stírátka stěračů, vystupte na stupátko 1.

Poznámka: Stupátko může být kluzké.

Výměna stírátek předních stěračů 2

- Zvedněte rameno stěrače 4.

- Otočte stírátko do vodorovné polohy.

- Stiskněte jazýček 3 a vysuňte stírátko stěrače směrem dolů, až do uvolnění háčku 5 ramena stěrače.

- Odklopte stírátko ve směru šipky A a poté jej znovu přiklopte ve směru šipky B, čímž jej uvolníte.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- stírátka i čelní sklo pravidelně čistěte mýdlovou vodou,

- nepoužívejte je, pokud je čelní sklo suché,

- odlepte je od čelního skla, pokud nebyly delší dobu v provozu.

- Při mrazivém počasí zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrazena ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Při výměně stírátka, když je odstraněno, dejte pozor, aby rameno nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.