Zpět na seznam

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené přerušovaným stíráním

A vypnutí

B přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Interval mezi stíráním lze změnit otočením kroužku 2.

C pomalé souvislé stírání

D rychlé souvislé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Poznámka: V případě mechanického zablokování vypne systém automaticky napájení stěračů.

Vozidlo vybavené stěrači se snímačem deště

A vypnutí

B funkce automatického stírání

Pokud je zvolena tato poloha, detekuje systém dopad vody na přední sklo a spustí stírání na přiměřenou rychlost. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- E: minimální citlivost;

- F: maximální citlivost

Poznámka: při mlze nebo sněžení se stírání nezapíná automaticky a zůstává pod kontrolou řidiče.

C pomalé souvislé stírání

D rychlé souvislé stírání

Ostřikovač

Zapněte zapalování, zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Krátké stisknutí spustí kromě ostřikovače také pohyb stěrače tam a zpět.

Delší stisknutí spustí kromě ostřikovače také tři pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb čtvrtý.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě je ihned vyměňte, pokud si všimněte, že jejich účinnost klesá - přibližně jednou za rok (odkazujeme vás na odstavec „Stírátka stěračů: výměna“ v části 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze A (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy A (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.