Zpět na seznam

SPUŠTĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spuštění funkce

Vozidlo stojí, motor běží na volnoběh, převodovka je na neutrálu:

- sešlápněte spojkový pedál,

- stiskněte spínač 1. Kontrolka integrovaná ve spínači se rozsvítí přibližně za 2 sekundy.

- uvolněte pedál spojky. Volnoběžné otáčky motoru se zvýší na 1 200 ot/min.

Funkční porucha

Když se zabudovaná kontrolka vypínače 1 nerozsvítí a spuštění nezačne:

- se sešlápnutým spojkovým pedálem stiskněte spínač 1 a spojkový pedál pusťte. Pak postup zahajte znovu,

- nebo uvolňujte pedál spojky postupně.

Vypnutí funkce

- sešlápněte spojkový pedál,

- stiskněte spínač 1. Kontrolka integrovaná ve spínači zhasne přibližně za 2 sekundy.

Je-li zapnutý pomocný pohon, neměňte rychlostní stupeň. Pokud bude nezbytně nutné změnit zařazený rychlostní stupeň, doporučujeme předtím odpojit pomocný pohon.