Zpět na seznam

REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet Vaši jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Ovládání

1 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna regulované rychlosti (+).

2 Snížení regulované rychlosti (-).

3 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

4 Aktivace a vyvolání regulované rychlosti z paměti (R).

5 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Zapnutí

Stiskněte spínač 5 na straně .

Kontrolka 6 se rozsvítí zeleně a na ovládacím panelu se objeví zpráva „CRUISE CONTROL“ doprovázená čárkami, což udává, že funkce regulátoru je aktivní a čeká na uložení regulované rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilizované rychlosti (vyšší než cca 30 km/h) stiskněte spínač 1 (+) nebo 2 (-): Funkce je aktivována a aktuální rychlost je uložena do paměti.

Spuštění regulace je potvrzeno rozsvícením kontrolky 7 zeleně navíc s kontrolkou 6.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 1 (+) pro zvýšení rychlosti;

- spínače 2 (-) pro snížení rychlosti.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v naléhavých případech regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

V případě prudkého klesání nemůže systém regulovanou rychlost udržet - uložená rychlost bliká na ovládacím panelu, abyste o tom byli informováni.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí:

- tlačítkem 3 (O);

- sešlápnutím brzdového pedálu;

- sešlápnutím spojkového pedálu nebo zařazením neutrálu u vozidel s automatickou převodovkou.

Ve všech těchto třech případech zůstává regulovaná rychlost uložena do paměti a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „SPEED MEMORY“.

Stav stand-by je potvrzen zhasnutím zelené kontrolky .

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…).

Když je rychlost vozidla vyšší než 30 km/h, stiskněte spínač 4 (R).

Poznámka: Je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost běžná, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 5, v tomto případě již není v paměti uložena rychlost.

Zhasnutí kontrolek na ovládacím panelu vypnutí funkce potvrzuje.

Je-li funkce regulátoru pozastavena, stisknutí spínače 1 (+) funkci regulátoru znovu aktivuje, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.