Zpět na seznam

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přední obrysová světla

Sejměte kryt B a zatáhněte za objímku žárovky 2.

Typ žárovky: W5W.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Směrová světla

Sejměte kryt A a otočte držák žárovky 1 o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Při zpětné montáži řádně nastavte držák žárovek vůči výstupku.

Typ žárovky: PY21W.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Tlumená světla

Sejměte kryt E a otočte držák žárovky 6 o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H7LL.

Nedotýkejte se skla žárovky. Žárovku držte za patici.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Přídavný světlomet při zatáčení

(podle vybavení vozidla)

Sejměte kryt D a otočte držák žárovky 5 o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H7.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Dálková světla

Odstraňte kryt C.

Uvolněte pružiny 4 a vyjměte držák žárovek 3.

Typ žárovky: H1.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.