Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové detektory umístěné v zadním nárazníku vozidla „měří“ při couvání vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno pípáním, jehož frekvence stoupá s přiblížením k překážce a které přejde v souvislý zvuk, když se překážka nachází přibližně 25 centimetrů od vozidla.

Zvukový signál se rozezní při zařazení zpětného chodu. Pokud zvukový signál zní déle (cca 3 sekundy), signalizuje provozní poruchu.

Systém parkovacího asistenta nepočítá s použitím tažného zařízení či podobného systému.

Poznámka: Dohlédněte, aby nebyly ultrazvukové detektory zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

V případě nárazu na podvozek vozidla při zpětném chodu (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (například deformace nápravy apod.).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Tato funkce je pouze doplňkovou pomůckou, která prostřednictvím zvukových signálů indikuje při couvání vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při couvání.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Chvilková dezaktivace sytému

Pro deaktivaci systému stiskněte spínač 1.

Kontrolka vestavěná ve spínači se rozsvítí, abyste byli uvědoměni, že je systém dezaktivován.

Nové stisknutí systém opět aktivuje a kontrolka zhasne.

Systém se opět automaticky aktivuje po vypnutí zapalování a opětném spuštění motoru.

Dlouhodobá dezaktivace systému

Systém můžete trvale deaktivovat dlouhým stisknutím spínače 1.

Kontrolka vestavěná ve spínači zůstane stále rozsvícena.

Takto deaktivovaný systém může být znovu aktivován novým dlouhým stisknutím.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí provozní závadu, zní cca po dobu 3 sekundy zvukový signál jako upozornění. Obraťte se na značkový servis.