Zpět na seznam

OZDOBNÉ KRYTY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ozdobný kryt 2

(šroub pod krytem)

Demontujte jej pomocí klíče na ozdobné kryty 1 (umístěn v sadě nářadí), přičemž dostatečně zatlačte háček do otvoru umístěného v blízkosti ventilu (abyste dosáhli na kovový upevňovací drát umístěný za ozdobným krytem).

Při zpětné instalaci jej orientujte vzhledem k ventilu. Zatlačte upevňovací háčky, přičemž začněte stranou ventilu A, pokračujte BC a skončete stranou protilehlou ventilu D.

Prostřední ozdobný kryt 4

(šroub pod krytem)

Demontujte jej pomocí klíče na ozdobné kryty 1 tak, že klíč zasunete do uložení 3, které je k tomuto účelu určené.

Při zpětném nasazování jej řádně nastavte vůči šroubům kola, zaklapněte jej a zkontrolujte, zda je zajištěn.

Ozdobný kryt 5

(šroub je viditelný)

Pro jeho demontáž bez demontování kola kryt zatlačte, jak je naznačeno šipkami.

Otáčejte jím tak, abyste uvolnili upevnění umístěná za šroubem kola.

Pro nasazení postupujte v opačném pořadí.

Ozdobný kryt 6

(U vozidel s dvojitými koly jenom na přední kola)

Rukou sejměte kryty matic 6 a potom ozdobný kryt.