Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření zatáhněte za páčku 1.

Odjištění pojistky kapoty

Pro odjištění zatáhněte za ovládač 2.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

V případě nárazu - i mírného - do masky chladiče nebo kapoty nechte ve značkovém servisu co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Otevření kapoty

Zvedněte kapotu, odepněte vzpěru 4 z úchytů 5 a z bezpečnostních důvodů ji bezpodmínečně zasaďte do bodu 3 kapoty.

Zavření kapoty

Ujistěte se o správném nasazení stírátek stěračů.

Vraťte vzpěru 4 zpět do úchytů 5, uchopte kapotu uprostřed, sklopte ji a ve výšce přibližně 20 cm nad zámkem ji pusťte. Zavře se sama vlastní tíhou.

Po každém zásahu v prostoru motoru se ujistěte, že jste v něm nic nezapomněli (hadr, nářadí...).

Tyto mohou skutečně poškodit motor nebo zapříčinit požár.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).