Zpět na seznam

HLADINY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brzdová kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když zpozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Hladina 1

Je normální, když hladina klesá s narůstajícím opotřebením brzdových destiček, ale nesmí nikdy klesnout pod varovnou rysku MINI.

Chcete-li sami zkontrolovat stav opotřebení kotoučů a destiček, postupujte podle kontrolní metody popsané v dokumentu, který je k dispozici v síti značky nebo na internetových stránkách výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Chladicí kapalina

Pokud je motor vypnutý a vozidlo stojí na rovné ploše, hladina musí být při zastudena mezi „MINI“ a „MAXI“ ryskami na zásobníku chladící kapaliny 2.

Tuto hladinu zastudena doplňujte, dokud nedosáhne rysky„MINI“.

Frekvence kontroly hladin

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

nádržka ostřikovače 4

Naplnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 3, naplňte nádržku, dokud neuvidíte kapalinu, potom uzávěr zavřete.

Kapalina

Ostřikovací přípravek (nemrznoucí směs pro zimní období).

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Čerpadlo posilovače řízení

Hladina: předepsaná hladina zastudena, s vypnutým motorem a vozidlem postaveným na rovné ploše, by měla být viditelná mezi ryskami „MINI“ a „MAXI“ na zásobníku 5.

Pro doplňování nebo plnění používejte výrobky schválené technickým oddělením.

Zvláštnost u vozidel s nádrží 6

K závěru palivové nádrže nelze přistupovat. Chcete-li nádrž doplnit nebo naplnit, kontaktujte značkový servis.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.