Zpět na seznam

DIFERENCIÁL S AUTOMATICKOU UZÁVĚRKOU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Diferenciál s automatickou uzávěrkou rozděluje krouticí moment mezi zadní kola.

V závislosti na přilnavosti povrchu vozovky a při nízkých rychlostech (do 30 km/h) umožňuje toto zařízení automatické převedení krouticího momentu na kolo, které má nejlepší přilnavost. Je tak nejlépe využita dostupná přilnavost každého kola a usnadňuje se průjezd vozidla místy s nižší přilnavostí (např. staveniště, blátivé cesty...).

Návrat k normálním podmínkám přilnavosti jízdní dráhy (např. návrat na asfaltovou silnici) vypne automatickou uzávěrku diferenciálu. Při tom může být slyšitelný zvuk, který však nemá vliv na používání vozidla. Po návratu k normální přilnavosti vozovky můžete urychlit vypnutí tohoto zařízení krátkým puštěním pedálu akcelerátoru

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Neumožňuje však překročit jízdní omezení vozidla a nesmí Vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě.

V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.