Zpět na seznam

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U příslušně vybavených vozidel se nachází pod podvozkem.

Vyjmutí rezervního kola

- Do otvoru 1 nebo 4 zasuňte konec povolovacího klíče 3 prodlouženého v závislosti na vozidle šestistranným nástavcem 5 a klíčem na kola 6 (použití jiných nástrojů může způsobit poškození mechanismu);

- spusťte rezervní kolo na maximum;

- odepněte prvek 2 na ráfku.

- Provlékněte prvek 2 ráfkem (jak je uvedeno v A) a uvolněte tak kolo.

Pokud je rezervní kolo uloženo ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zůstává ve funkčním stavu a může být bez nebezpečí použito.

V některých případech (defekt na zadním kole, naložené vozidlo s vlekem apod.) může být třeba nejprve vozidlo zdvihnout (s opřením v bodě nejblíže u příslušného kola), než bude možno se dostat k rezervnímu kolu (viz odstavec „Výměna kola: vozidlo s jednoduchými koly“ v kapitole 5).

Uložení kola zpět

Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

- kolo položte vodorovně pod vozidlo. Ventilek 7 musí směřovat k vám. Pokud při zpětné montáži kola nebudete dbát na předepsaný směr, riskujete ztrátu kola;

- Provlékněte kabel a prvek 2 ráfkem.

- Umístěte prvek 2 do středu kola a upněte ho na ráfek.

- Utáhněte přidržovací lanko na maximum a zkontrolujte, zda je kolo správně zajištěné.

Poznámka: Nevkládejte defektní kolo s hliníkovými ráfky do vrátku na náhradní kolo. Vrátek pozorně a řádně uložte zpět.

Defektní kolo položte vodorovně pod vozidlo bezpodmínečně 7 ventilkem k sobě. Nebezpečí ztráty kola.

Nedotýkejte se výfukového systému.

Hrozilo by popálení.