Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Při zařazení zpětného chodu snímá kamera 1 umístěná na zadních výklopných dveřích nebo, u některých vozidel, na zadních křídlových dveřích pohled na okolí zadní části vozidla na zpětné zrcátko 2 nebo, u některých typů vozidel, na multimediální obrazovku 3 spolu s jednou nebo dvěma křivkami 45 (pohyblivou a pevnou).

Poznámka: Couvací kamera nesmí být zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Poznámka: U některých vozidel lze určité parametry nastavit prostřednictvím multimediálního displeje 3. Prostudujte si návod k vybavení.

Pohyblivá křivka 4 (podle typu vozidla)

Na displeji multimédií 3 se zobrazuje modře. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Pevná křivka 5

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Obraz na displeji je převrácený.

Obrysy představují projekci na na vodorovný povrch. Proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt na zemi.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud jsou zadní dveře otevřené nebo špatně zavřené, zmizí zobrazení kamery a u některých typů vozidla se zobrazí zpráva „BOOT OPEN“.