Zpět na seznam

BOČNÍ SVĚTLA: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Boční směrová světla

Nastavte zrcadlo 1 kvůli přístupu ke šroubu.

Odšroubujte šroub šroubovákem s koncovkou Torx.

Vytáhněte blikač a vyměňte žárovku 2.

Typ žárovky podle typu vozidla: WY5W nebo P21W.

Obrysová světla

Zatlačte na světlo 3 (pohyb A) a zatlačte na B, abyste světlo uvolnili.

Otočte držák žárovky o čtvrtinu otáčky a vyměňte žárovku.

Typ žárovky: W5W.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.