Zpět na seznam

AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PŘI JÍZDĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Můžete se rozhodnout, zda si funkci aktivujete.

Aktivace

Při zapnutém zapalování stiskněte spínač 1 přibližně na 5 sekund, až zaslechnete zvukový signál.

Kontrolka integrovaná ve spínači se rozsvítí, když jsou otevíratelné části zamknuty.

Pro její deaktivaci

Při zapnutém zapalování stiskněte spínač 1 přibližně na 5 sekund, až zaslechnete zvukový signál. Kontrolka integrovaná ve spínači zhasne.

Funkční princip

Po rozjetí systém automaticky zamkne dveře, jakmile dosáhnete rychlosti přibližně 7 km/h.

Funkční porucha

Pokud zjistíte funkční poruchu (nedojde k automatickému zamčení), v první řadě zkontrolujte správné zavření všech otevíratelných částí. Pokud jsou správně zavřeny a problém přetrvává, obraťte se na zástupce značky.

Rovněž se ujistěte, že nebylo zamykání omylem deaktivováno.

Pokud tomu tak není, znovu je aktivujte po vypnutí a opětném zapnutí zapalování.

Zodpovědnost řidiče

Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do vozu v případě nouze.